| Home> Plates
 

Petrushevskaya 1967


Fig. 60
Cornutella distenta Ehrenberg, specimens from sediments:
I - station 17; II - station 243; III, IV - station 5117 of the "Vityaz"; V – Cornutella trichostyla Ehrenberg, specimen taken live at 3,000 m horizon at station 5124 of the "Vityaz".