| Home> Plates
 

Afanasieva 2000


PLATE 63.
Upper Devonian, Famennian. Borehole Zapadnaya Lekkeyaginskaya-65, sample 86g (depth 2460-2467 m).

Fig. 1-8. Duplexia biexosphaera (Nazarov): 1, 2 - FF-P001/125-12920, 1 - (bar=100Ám), 2 - detail (=50Ám); 3 - FF-P001/125-12926 (=100Ám); 4 - FF-P001/125-12932 (=110Ám); 5, 6 - FF-P001/125-12922, 5 - (=110Ám), 6 - detail (=33Ám); 7, 8 - FF-P001/125-12929, 7 - (=100Ám), 8 - detail (=42Ám).